Jessica Samuelsson

JESSICA SAMUELSSON

JESSICA SAMUELSSON

Denna termin har jag i mina målningar följt en röd tråd ”kvinnor i olika miljöer” några av dessa ser du här. Jag har även börjat jobba mer med strukturer och lager i min grundering, något som varit en utmaning men givande.

Utöver måleri så är foto, rörlig bild och digital art något jag förtillfället utforskar med stor nyfikenhet.

Kan även tilläggas att konst på hud, med nål och bläck är en stor fascination som jag utövar vid sidan av studierna