Johanna Nygren

JOHANNA NYGREN

JOHANNA NYGREN

Med kameran som verktyg formar jag en tanke i mina händer. Jag släpper ut de kaotiska tankarna
som snurrar i huvudet. Ofta finns en rörelse i mina bilder. Jag fångar upp motiv i kameralinsen som
jag sedan formar till ett konstverk med hjälp av olika tekniker. Under terminen har jag utmanat mig
själv att experimentera med olika sätt att gestalta känslor. På senare tid har jag undersökt konsten i
modefotografi.